Geleneksel Festivallerin Kırsal Turizm Üzerindeki Etkiler: Denizli-Honaz Kiraz Festivali Örneği

Abstract views: 768 / PDF downloads: 590

Authors

  • Ece YEMENOĞLU
  • Taner DALGIN
  • Hüseyin ÇEKEN

Keywords:

Kırsal Turizm, Festivaller, Kırsal kalkınma.

Abstract

Bireylerin turistik ürün algılamaları ve istekleri çağın değişen koşullarına uygun olarak sürekli değişim göstermektedir. Günümüzde kitle turizmine olan ilgi giderek azalırken, alternatif turizm türlerine yönelik ilgi ve arayışlar sürekli bir artış eğilimi göstermektedir. Kırsal alanlardaki doğal güzellikleri görmek, değişik kültürlere sahip insanlarla bir arada olmak, kırsal yöreye özgü etkinlikleri izlemek ya da
katılmak gibi kırsal turizm faaliyetleri, turistler için rekreatif anlamda önemli fırsatlar yaratırken, kırsal alanlarda yaşayan bireyler için de yörede istihdam olanaklarının artması, bireysel girişimcilik ruhunun artması ve bölgesel kalkınmanın hızlanması gibi olumlu sonuçları doğurması sebebiyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için kalkınmayı destekleyecek önemli bir fırsat olarak görülmektedir.
Sonradan oluşturulması mümkün olmayan birçok kültürel bileşenin de kırsal turizm ürününün bir parçası olduğu düşünüldüğünde, kırsal turizm açısından değer taşıyan Honaz gibi potansiyel kırsal turizm yörelerinin önemi daha fazla ön plana çıkmaktadır. Kırsal turizm etkinlikleri arasında bulunan festivaller; yöresel halk oyunları, geleneksel el sanatları, spor yarışmaları, fuar ya da panayırlar, müzik gösterileri gibi çeşitli faaliyetleri kapsaması sebebiyle kırsal ürün çeşitliliğini arttırmakla birlikte, her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelmesi sebebiyle o yöre üzerindeki ilgiyi arttırarak kırsal turizmin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada Honaz’ın kırsal
alan çekicilikleri, kültürel değerleri ve sosyal yapısı incelenmiştir. Honaz’ın kırsal alan çekicilikleri oldukça fazla olmakla birlikte, henüz bölgede turizm fazla gelişmemiştir. Mülakatlardan anlaşıldığı kadarıyla yerel halk yörede kırsal turizmin gelişiminden memnun ve gelecekte yörede daha fazla turist ağırlamak konusunda isteklidir. Kırsal turizm aktivitelerine uygunluğu sebebiyle Honaz gelecekte önemli bir kırsal
turizm alanı olma potansiyeli taşımaktadır. Honaz yöresinin geleneksel Kiraz Festivali buradaki kırsal turizm faaliyetlerinin çeşitlenmesinde ve bilinirliğinin artmasında çok önemli bir role sahiptir. Gelecekte festivalin organizasyonuna en üst düzeyden önem gösterilmelidir.

Downloads

Published

2019-06-23

How to Cite

YEMENOĞLU, E., DALGIN, T., & ÇEKEN, H. (2019). Geleneksel Festivallerin Kırsal Turizm Üzerindeki Etkiler: Denizli-Honaz Kiraz Festivali Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(1), 16–21. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/96

Issue

Section

Articles