Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi

Abstract views: 536 / PDF downloads: 496

Authors

  • Makbule Civelek Oruç
  • Taner DALGIN
  • Hüseyin ÇEKEN

Keywords:

Tarım Turizmi, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması.

Abstract

Birçok ülke, turistik ürün ve turizm türlerinde çeşitlendirme yoluna giderek rekabet güçlerini koruma ve arttırma eğilimindedir. Alternatif turizm türlerinden biri de çevreye duyarlılık ve kaynakların koru kullan düşüncesi ile sürdürülebilirliliğini sağlayan tarım turizmidir. Tarım turizmi, tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde yapılan, kaynakların sürdürülebilirlik doğrultusunda kullanıldığı bir turizm türüdür. Tarım turizmi faaliyetleri, çevre ve çevresel ürünlere verdiği zararın kitle turizmine göre oldukça az olması, ekoloji ve sosyal taşıma kapasitesi gibi sorunlara yeni çözümler getirmesi ve kırsal bölgelerin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılar nedeniyle hükümetlerce de
desteklenmektedir. Bu çalışmada öncelikle tarım turizmi faaliyetleri ve yerel paydaşlarca ve projelerle desteklenen dünyadaki ve ülkemizdeki örnekleri anlatılmıştır. Daha sonra dünyadaki örneklerden yola çıkılarak ülkemizde tarım turizmi faaliyetlerinin web siteleri aracılığıyla nasıl pazarlanabileceği üzerinde durulmuş ve bir model önerisine yer verilmiştir. Dünya örneklerine bakıldığında birçok gelişmiş ülkenin agro-tourism
konusunda çok etkin tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiği ve tek bir web sitesi üzerinden bütünsel bir tanıtım çabası yürüttüğü görülmektedir. Ülkemizde de tarımsal turizmle uğraşan işletmeleri bir çatı altında toplayan bir web sitesine ihtiyaç vardır. Ülke uygulamalarına bakıldığında tarım turizmi faaliyetlerinin çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bunlardan biri organik ürünlerin pazarlanmasıdır. Özellikle işletmelerde
üretilen organik ürünlerin satılması amacıyla oluşturulan pazarlar üreticiyi ekonomik anlamda da desteklemektedir. Web sitelerinde tarım turizmi faaliyetleri doğrultusunda üretilen organik ürünlerin pazarlanmasına yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun için ayrı bir link altında hangi çiftliklerde ne tür ürünlerin üretildiği ve bu ürünlerin hangi koşullarda üretildiği gibi bilgilerle yer verilebilmesi faydalı olacaktır.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

Oruç, M. C., DALGIN, T., & ÇEKEN, H. (2019). Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. International Journal of Social and Economic Sciences, 5(2), 40–45. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/166

Issue

Section

Articles