TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ŞEYTAN KINASI

Abstract views: 49599 / PDF downloads: 2963

Authors

  • Deniz Güçlü Kocaeli University Lecturer

Keywords:

Şeytan, Din, İnanç, Halk İnançları,

Abstract

ÖZET. Şeytan halk kültüründe İslamiyet’in etkisi ile tüm kötülüklerin kaynağı, baştan çıkaran, günaha sevk eden bir varlık olarak görülmektedir. Bu özelliklerinin dışında bazı doğaüstü olarak kabul edilen fenomenlerin de kaynağı olarak gösterilmektedir. Çoğunlukla sabah uyanınca ellerde ayaklarda görülen kına rengi lekeler halk arasında “Şeytan Kınası” olarak adlandırmaktadır. Bu olay bazı yörelerde “Melek Kınası” olarak bilinse de daha çok şeytana atfedilmektedir. Çalışmamızda 2016-2018 yılları arasında Kocaeli’de “Doğaüstü Varlıklar İlgili Memorat” çalışması sırasında kaynak kişilerden derlediğimiz “Şeytan Kınası” değerlendirilecektir. Çalışmamız yüz yüze yapılmış olup 40 kişi ile görüşülmüştür. Dört kaynak kişimiz “Şeytan Kınası”ndan bahsetmiştir. Dördü de 18-40 yaş aralığında ve kadındır.

Çalışmamızda ayrıca yazılı kaynaklar ışığında şeytan kelimesinin ve inancının tarihçesi de sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Şeytan, Din, İnanç, Halk İnaçları,

ABSTRACT. Satan is seen as the source of all evil, seducing and inciting sin with the effect of Islam in folk culture. Apart from these features, it is also shown as the source of some phenomena that are considered supernatural. Henna-colored stains, which are mostly seen on the hands and feet when waking up in the morning, are called "devil's henna" among the people. Although this event is known as "Angel Henna" in some regions, it is mostly attributed to the devil. In our study, "Devil's Henna", which we compiled from source persons during the "Supernatural Beings Related Memorate" study in Kocaeli between 2016-2018, will be evaluated. Our study was conducted face-to-face and 40 people were interviewed. Our four sources talked about "Devil's Henna". All four are women between the ages of 18-40. In our study, the history of the word devil and belief in the light of written sources will also be presented.

Keywords: Folk Culture, Faith, Folk Beliefs, Satan, Supernatural Beings

Downloads

Published

2021-09-19

How to Cite

Güçlü, D. (2021). TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ŞEYTAN KINASI. International Journal of Social and Economic Sciences, 11(2), 79–90. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/303