Turistik Destinasyonlar İçin Nostaljik Bir Öneri: Buharlı Trenler

Abstract views: 409 / PDF downloads: 630

Authors

  • Reşad Emre ÖZGÜNEŞ
  • Düriye BOZOK

Keywords:

Turizm, Nostalji, Buharlı Trenler

Abstract

Turistik destinasyonları oluşturan temel unsur; sahip oldukları çekicilikler, destinasyonun pazarlanmasındaki anahtar kavram ise yöredeki turistik faaliyetlerdir. Çekicilikler ve turistik faaliyetler destinasyonun diğer destinasyonlara göre farklılığını ortaya koyan ve tercih edilme
oranını da artıran etmenlerdir. Yoğun bir çekişmenin yaşandığı turizm sektöründe bir destinasyonun diğerleriyle rekabet edebilmesi ancak turistlerin kaliteli hizmet ve ürün çeşitliliği beklentisini karşılaması ile mümkündür. Turistik ürünlerdeki çeşitlilik o destinasyonun farklı
akım/ürünleri takip ve talep eden turistler tarafından bir alternatif olmasını sağlayacaktır. Son dönemde bireylerin özellikle yoğun kent yaşamının gergin ortamından uzaklaşarak doğaya dönme isteği bu anlamda değerlendirilebilecek bir olgudur. Yapay zekânın, vatandaşlık
verilen robotların ve uzay yolculuklarının tartışıldığı günümüz dünyasında teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve yeniliklere kolaylıkla uyum sağlayan bireylerin nostaljiyi yaşama isteği de kaybolmuş değildir. Bu çalışma; unutulmaya yüz tutmuş bir ulaşım aracı konumundaki
buharlı trenlerle düzenlenecek turistik turların sürdürülebilir turizm uygulamaları çerçevesinde niş bir pazar olarak özel ilgi turizmi içine dâhil edilebileceğine dikkat çekmektedir. Çalışmada ayrıca Kastamonu ili Pınarbaşı ilçesi ve Ilıca Şelalesi arasında buharlı tren için 15 km’lik bir
rota önerisine de yer verilmiştir. Dünya mirası statüsündeki buharlı trenlerin turizm sektörü için farklılık yaratacak bir pazarlama enstrümanı olarak kullanılmasına yönelik öneri niteliğindeki bu araştırmada yabancı literatür taramasının yanı sıra uzman görüşlerine de başvurulmuş;
gerekli hassasiyet gösterildiği ve destek sağlandığı takdirde buharlı trenlerin Türk turizmine ve Türk ekonomisine yeniden kazandırılabileceği sonucuna varılmıştır.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

ÖZGÜNEŞ, R. E., & BOZOK, D. (2019). Turistik Destinasyonlar İçin Nostaljik Bir Öneri: Buharlı Trenler. International Journal of Social and Economic Sciences, 8(2), 40–51. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/229

Issue

Section

Articles