Datça Badem Çiçeği Festivali’nin Yöre Turizmine Olası Etkileri: Yerel Esnaf Üzerine Bir Araştırma

Abstract views: 456 / PDF downloads: 433

Authors

  • Gizem Özgürel
  • Özge Alkan
  • Serap Ok

Keywords:

Etkinlik Turizmi, Festival, Festivalin Etkileri, Datça Badem Çiçeği Festivali, Yerel Esnaf

Abstract

Festivaller günümüzde önemli bir sosyal olay, değerli bir etkinlik olarak görülmektedir. Ülkelerde, kentsel ya da kırsal alanlarda gerçekleştirilen festivaller, çekicilik yaratarak birçok ziyaretçinin/turistin yöreye gelerek etkinliğe katılmasını sağlamaktadır. Düzenlenen
festivalin türüne ve kapsamına bağlı olarak katılımcı sayıları değişmekle birlikte, turizm açısından bu hareketlilik ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler yaratmaktadır. Muğla İli Datça İlçesi’nde ilk defa 16-18 Şubat 2018 tarihleri arasında 3 gün süreyle “Datça Badem Çiçeği Festivali”
düzenlenmiştir. Festivalde yöre kültürünün tanıtılması amaçlanmış, yöresel yemeklerden atölye ziyaretlerine birçok etkinlik programa dâhil edilmiştir. Her yıl düzenlenmesi planlanan festivalin yöre turizmine olası etkilerinin neler olabileceği sorusunun cevabı yerel esnaf perspektifinden tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırmada nitel araştırma tercih edilmiş, yerel esnaftan 25 kişiyle yüz yüze görüşülerek, yarı yapılandırılmış sorular sorularak ihtiyaç duyulan veriler toplanmış, verilen cevaplar içerik analizi yapılarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların; %68’i (f=17) “Datça doğumlu”, %72’si (f=18) “16 yılı aşkın süredir Datça’da ikamet etmekte” ve %56’sı “turizm sektöründedir”. Görüşme yapılan yerel esnafın Datça Badem Çiçeği Festivaline yönelik görüşleri arasında “esnaf ve yerel halka ekonomik katkı sağlaması” ve “Datça’da kış döneminde de turizmin yapılabileceğinin anlaşılması” ifadelerdeki sıklık açısından öne çıkmıştır. Katılımcıların %84’ü (f=21) “Datça’da başka festival ve etkinlikler için potansiyel olduğunu” belirtmişlerdir.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

Özgürel, G., Alkan, Özge, & Ok, S. (2019). Datça Badem Çiçeği Festivali’nin Yöre Turizmine Olası Etkileri: Yerel Esnaf Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Social and Economic Sciences, 8(2), 10–19. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/225

Issue

Section

Articles