Sanat Köylerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği

Abstract views: 298 / PDF downloads: 449

Authors

  • Gizem ÖZGÜREL
  • Özge ALKAN
  • Mehmet KARAMAN

Keywords:

Kırsal Turizm, Sanat Köyleri, Turizm

Abstract

Toplumların sosyo-ekonomik gelişmelerinin bir sonucu olarak bireylerin tüketim ve seyahat kalıplarında değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Yoğun ve hızlı bir şekilde devam eden günlük iş akışı insanoğlunu yılın kısa bir bölümünde dahi olsa kendisini doğa ile baş
başa kalabileceği alanlar arayışına sevk etmiştir. Turistlerde oluşan yeni turistik eğilimler; çevre dostu, gittiği yörede yerel halkın gelenek ve göreneklerini deneyimlemek isteyen, otantikliği önemseyen farklı bir boyuta ulaşmıştır. Kırsal turizm, kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm
türleri için üst bir başlık olarak ifade edilebilmektedir. Kırsal alanlarda turistlerin sanat ve tatil gereksinimlerini karşılamak için bir konsept olarak karşımıza çıkan sanat köyleri, günümüzde sanatla ilgilenen ve sanattan kopuk olmak istemeyen turistlerin buluşma noktası olmuştur.
Çalışmada sanat köylerinin kırsal turizm açısından önemi ve kırsal turizme katkıları incelenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Muğla ili Bodrum ilçesi kırsalında yer alan Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği incelenmiştir. Çalışmanın 1.bölümünde kırsal turizm kavramı, 2. bölümünde
sanat köyleri incelenmiştir. 3. ve son bölümünde ise; Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü yöneticisi ile yapılan görüşme neticesinde elde edilen verilere yer verilerek, sonuç ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırmada, nitel veri toplama tekniği ile yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla
konuya ilişkin gereksinim duyulan veriler elde edilmiştir.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

ÖZGÜREL, G., ALKAN, Özge, & KARAMAN, M. (2019). Sanat Köylerinin Kırsal Turizm Açısından Önemi: Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 89–94. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/197

Issue

Section

Articles