Yöresel Gıda Ürünlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Savaştepe/Sarıbeyler Üzerinde Bir Pilot Çalışma

Abstract views: 235 / PDF downloads: 479

Authors

  • Meziyet NARIN
  • Neslihan İNANÖZ

Keywords:

Kırsal kalkınma, Savaştepe/ Sarıbeyler, sürdürlebilirlik, yöresel gıda ürünleri

Abstract

Yöresel ürünler, bölge insanlarının geleneksel yaşam kültürünü yansıtan değerler bütünüdür. Bu değerler içinde yerel halkın, gıda ürünleri ile ilgili geçmişten günümüze kadim bilgeliklerinin yaşatılması, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde, ucuz ve sağlıklı gıdalara erişim bunların ancak yörede üretilmesiyle mümkündür. Ayrıca, yerel gıdaların tüketimi, yöreyi kalkındırmasının yanında, toplumu bir arada tutan değerlerin güçlenmesini de sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir İli Savaştepe İlçesi’ne bağlı Sarıbeyler (Nahiyesi) Mahallesi’nde yaşayan halkın, yöresel gıda ürünlerinin üretimi ve tüketiminde yaşadıkları değişiklikleri ortaya koyarak, geleneksel beslenme kültürünün yerel kalkınmanın sağlanmasında farkındalık yaratmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, öncelikle geleneksel gıda ürünleri ve kırsal kalkınma konusunda bir litaretür araştırması yapılmıştır. Literatürden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu yörede yaşayanların yerel gıda üretim ve tüketim durumunu ortaya koyabilmek için, gelenek taşıyıcısı eski nesil ile orta ve yeni
nesilden kişiler yanın da yerel yöneticilerle yarı yapılandırılmış form kullanılarak derinlemesine mülakat uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen temel bulgular, yöresel gıda ürünlerinin üretim süreci ve tüketiminde, geleneksel kültürün günümüze taşınmasında
sorunların yaşandığını, bölge kalkınmasının da bu durumdan olumsuz etkilendiğini ortaya koymaktadır.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

NARIN, M., & İNANÖZ, N. (2019). Yöresel Gıda Ürünlerinin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Savaştepe/Sarıbeyler Üzerinde Bir Pilot Çalışma. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 81–88. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/196

Issue

Section

Articles