Edi̇rne İli̇ne Özgü Gastronomi̇ Kültürünün Pazarlanmasinda Sosyal Medyanin Rolü “Instagram’da Edirne İline Yönelik Etiketlemeler Üzerine Bir İçerik Analizi”

Abstract views: 421 / PDF downloads: 610

Authors

  • Selda UCA ÖZER
  • Aslı ALBAYRAK
  • Tanju GÜDÜK

Keywords:

Edirne, Gastronomi Kültürü, Instagram, İçerik Analizi, Sosyal Medya

Abstract

Günümüzde, sosyal medya artık tüketicilerin günlük yaşantılarının bir parçası haline gelmiştir. Şirketlerin ve markaların en önemli pazarlama araçlarından biri olan sosyal medya, tüketiciler tarafından da mal ve hizmetlerin tanıtımında ve pazarlanmasında yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Tüketicilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımların, destinasyonlara özgü gastronomi kültürünün tanıtımında oldukça etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, en yaygın sosyal medya mecralarından biri olan Instagram’da yer alan
ve Edirne etiketi ile paylaşılan fotoğraflarda yer alan bölgeye özgü gastronomi kültürüne ilişkin öğeleri sistematik bir şekilde analiz etmektir. Çalışma kapsamında, Instagram’da yer alan Edirne iline yönelik etiketlerin içeriği “görsel öğeler” kullanılarak, içerik analizi yöntemiyle analiz
edilmiştir. Ayrıntılı literatür taraması ve Instagramda yer alan fotoğrafların incelenmesi sonucu, bölgeye özgü turistik değerler açısından önem taşıyan öğelere ilişkin ana tema ve alt temalardan oluşan bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistik
olarak yüzde ve frekans tablolarından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, kullanıcıların Edirne ili etiketi ile yaptıkları paylaşımların turistik çekicilikler açısından dağılımı, bu paylaşımlar içerisinde gastronomi kültürüne yönelik paylaşımların
oranı ve gastronomi kültürüne yönelik ön plana çıkan öğeler değerlendirilerek, bu öğelerin pazarlama faaliyetlerinde kullanılmalarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

ÖZER, S. U., ALBAYRAK, A., & GÜDÜK, T. (2019). Edi̇rne İli̇ne Özgü Gastronomi̇ Kültürünün Pazarlanmasinda Sosyal Medyanin Rolü “Instagram’da Edirne İline Yönelik Etiketlemeler Üzerine Bir İçerik Analizi”. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 71–80. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/195

Issue

Section

Articles