Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Yavaş Şehir Anlayışı: Kandıra Örneği

Abstract views: 489 / PDF downloads: 419

Authors

  • Tülay Polat ÜZÜMCÜ
  • Aysun ÇELİK
  • Emrah ÖZKUL

Keywords:

Yavaş Şehir, Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma, Kandıra

Abstract

Günümüzde insanlar yaşadıkları kentlerde daha insani ve sürdürülebilir bir yaşamın olduğu yerlerin arayışındadır. Bu kentsel yaşamda sürdürülebilir kalkınma arayışlarına karşılık, sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışını içeren yavaş şehir yaklaşımının en önemli hedefi,
yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini yükseltmektir. Yavaş şehir; küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, yaşam tarzını, sakinlerini standartlaştırması ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek amacıyla ortaya çıkmıştır. Yavaş şehir anlayışı; sürdürülebilir bir
yerel üretim ve tüketimi öngören, mimarisi, doğası ve kültürel değerleri korunmuş, insanca ve daha kaliteli bir yaşam ortamına ulaşmak amacıyla başlatılmıştır. Aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli olarak düşünebilecek olan yavaş şehir yaklaşımına, bugün birçok kent,
yerel kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla, yörelerin sahip oldukları doğal ve sosyo-kültürel çekiciliklerini değerlendirilerek katılmak istemektedirler. Kocaeli ilinin Kandıra ilçesi, doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ve korunmuş kırsal dokusuyla yavaş şehir olmaya aday
niteliktedir. Ayrıca yavaş şehir anlayışının aynı zamanda iyi bir kırsal turizm uygulaması örneği olarak Kandıra’nın yerel kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yavaş şehir olabilmek için gerekli kriterleri taşıyan/taşıması kolaylıkla sağlanabilecek olan
Kandıra ilçesi kapılarını dünyaya aralayabilecektir. Bu bağlamda çalışmada, sürdürülebilir kırsal turizme hizmet eden, çevresel ve kültürel dokunun korunduğu, yöresel mutfak, el sanatları ve kırsal yaşamın ön planda tutulduğu bir yerel kalkınma örneği olabilecek Kandıra ilçesi ve köylerinin yavaş şehir olabilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma kavramsal olarak incelendikten sonra, Kandıra ilçesinin yavaşşehir kriterlerine uygunluğu bakımından irdelenmiş ve bu doğrultuda ilçenin kırsal kalkınmasına yönelik yavaşşehir anlayışının
uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuştur

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

ÜZÜMCÜ, T. P., ÇELİK, A., & ÖZKUL, E. (2019). Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma için Yavaş Şehir Anlayışı: Kandıra Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 41–51. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/191

Issue

Section

Articles