SİNEMADA İDEOLOJİ VE PROPAGANDA: “GÜZ SANCISI” FİLM ÇÖZÜMLEMESİ

  • Gizem AKSU CAN Gelişim Üniversitesi
Keywords: Sinema, İdeoloji, Propaganda, Türkiye'de Siyasal Sinema

Abstract

Kitle iletişim araçları ortaya çıktıklarından itibaren belirli olaylarda propaganda aracı olarak kullanılmıştır.  Sinema da, etkili bir kitle iletişim aracı olarak, propagandanın ve ideoloji yaymanın etkili araçlarından biridir. 1895 yılında Lumiere kardeşlerin icat ettiği "Sinamatographe" aygıtıyla ortaya çıkan sinemanın, siyasal söylemle buluşması 20. yüzyıla denk gelmiştir. Siyasal sinemanın tam anlamıyla gelişmesi ise 1950’li yıllarda yaşanmıştır. Türkiye’de politik sinemada toplumsal olaylar, siyasal gerilimler, ulusal ve uluslararası sorunlar işlenmiştir. Özellikle toplumsal olaylar üzerine yazılan senaryolar ve çevrilen filmler kitle üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Türkiye’de yaşanan önemli siyasal ve toplumsal olaylardan biri 6-7 Eylül 1955’te İstanbul ve İzmir’de gayrimüslim halka yönelik yaşanan ve “6-7 Eylül Olayları” olarak bilinen olaylardır. Yaşandığı dönemde büyük yankı uyandıran bu olaylar 2000’li yıllara gelindiğinde bir sinema filmine konu olmuştur. Bu çalışmada önce sinema, siyasal sinema, ideoloji ve propaganda aracı olarak sinema konuları araştırılmış daha sonra Türkiye’de siyasal sinemanın gelişimi incelenmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında ise 2009 yılında çevrilen, 6-7 Eylül 1955 yılında yaşanan olayları konu edinen “Güz Sancısı” filmi çözümlenmiştir.

Published
2020-12-22
Section
Articles