COVID-19 BAĞLAMINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, KAYGI VE YAŞAM DOYUM İLİŞKİSİ

Abstract views: 4154 / PDF downloads: 3102

Authors

  • Elif Baykal İstanbul Medipol Üniversitesi

Keywords:

Covid-19, Kaygı, Psikolojik Dayanıklılık, Yaşam Doyum

Abstract

Covid-19 salgını 2020'nin ilk haftalarından itibaren tüm dünyada etkili olmuş, söz konusu hastalık hem hükümetler hem de bireyler açısından büyük panik ve endişe kaynağı olmuştur. Karantina günlerinde hastalanma korkusu ve sosyal izolasyonun neden olduğu rahatsızlık, bireyleri hayatın her iki alanında, yani işte ve evde huzursuz ve rahatsız hale getirdi. Bu çalışmada, kaygının, pozitif psikologlar tarafından yaygın olarak kabul edilen ve bireylerin sıkıntılardan sıyrılıp iyileşme gücü olarak açıklanabilecek dört psikolojik sermayesinden biri olan, psikolojik dayanıklılığın, bireylerin dayanıklılığı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Covid-19 salgını esnasında deneyimlenen kaygının bireylerin dayanıklılık düzeyleri üzerinde etkili olacağı ve bunun da yaşam doyumunu etkileyeceği varsayılmıştır. Varsayılan ilişkiyi incelemek amacıyla Türkiye'de Covid-19 sürecini yaşamış hizmet sektöründe çalışan 191 kişi üzerinde saha araştırması yapılmıştır. Varsayılan ilişkileri görebilmek için SPSS 20 programı yardımıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuçlar, daha yüksek kaygı seviyelerinin daha düşük psikolojik dayanıklılık seviyelerine yol açtığını ve bunun da daha düşük yaşam doyumu seviyelerine yol açtığını ortaya koymuştur.

Downloads

Published

2020-12-22

How to Cite

Baykal, E. (2020). COVID-19 BAĞLAMINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, KAYGI VE YAŞAM DOYUM İLİŞKİSİ. International Journal of Social and Economic Sciences, 10(2), 68–80. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/273