Sındırgı Yerel Halkının Belediye Logosuna Yönelik Algıları

Abstract views: 154 / PDF downloads: 237

Authors

  • Cemali Buzlukçu
  • Ahmet Köroğlu
  • Simge Erdoğan

Keywords:

Destinasyon İmajı, Kırsal Turizm, Nitel Araştırma

Abstract

Sındırgı ilçesi, barındırdığı tarihi ve turistik değerleriyle kırsal turizm açısından önemli bir destinasyon olma özelliğine sahiptir. Bu özelliklerin ön plana çıkarılıp yeterince tanıtılması şehrin marka imajının etkin bir şekilde yönetilmesine bağlıdır. Marka imajı unsurlarından birisi
olan logoların ise, destinasyon markalaması sürecinde aktif rol oynadığı bilinmektedir. Logolar yüklendikleri iletişim faktörüyle hem yerel sınırlar içinde hem de bu sınırlar dışındaki tüketicilerle, destinasyon adına iletişim sağlayan ve bir anlamda destinasyonun sözcülüğünü yapan
simgelerdir. Bu bağlamda Sındırgı Belediyesi’nin halihazırda kullanmakta olduğu logonun; şehrin sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel değerlerini yeterince yansıtıp yansıtmadığı, bu değerleri yaratan ve yaşatan yerel halk tarafından değerlendirilmiştir. Böylece Sındırgı Belediyesi logosunun yerel motifleri barındırıp barındırmadığı ve Sındırgı’yı temsil etme açsından yeterli olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, Sındırgı’da yaşayan çeşitli yaş ve meslek grubundan 28 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmış ve cevaplar yorumlanmıştır. Görüşmeler sonucunda kullanılan logonun ilçe değerlerinin yalnızca bir kısmını yansıttığı, bununla birlikte yöreye ait daha başka öğelerin de logolarda kullanılabileceği, böylelikle ilçe değerlerini tam olarak vurgulayan ve çekiciliği arttırıcı bir logo meydana getirilebileceği tespit edilmiştir.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

Buzlukçu, C., Köroğlu, A., & Erdoğan, S. (2019). Sındırgı Yerel Halkının Belediye Logosuna Yönelik Algıları. International Journal of Social and Economic Sciences, 8(2), 34–39. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/228

Issue

Section

Articles