Muğla İli Av Turizminin İlin Ekonomisi ve Kırsal Kalkınması Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi

Abstract views: 195 / PDF downloads: 391

Authors

  • Hatice ULUSOY

Keywords:

Muğla İli Av Turizmi, Kırsal Turizm, Kırsal Kalkınma

Abstract

Dünyada hızla büyüyen turizm sektörü ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynamakta ve hızlı gelişme sağlamaktadır. Turizm sektörü dünyada bir çok sektörde olduğu gibi ülkemizde de birtakım değişimlere uğramıştır. Bu değişim ve gelişmelere paralel olarak; ülkemizde deniz-kumgüneş üçlüsü ile şekillenen kıyı turizminin yanı sıra birçok alternatif turizm çeşitleri ile dikkat çekmektedir. Son zamanlarda ülkemizde turizm talebi sürekli gelişme gösteren, doğa ile uyumlu, çevreye zarar vermeyen, ekolojik dengeyi koruyan, sürdürülebilir turizm yaklaşımını
benimseyen alternatif turizmin olduğu alanlarda yoğunlaşmaktadır. Av turizmi, av ve yaban hayatı kaynaklarının denetim altında yerli ve yabancı avcıların kullanımına sunulmasını, bu kaynakların rekreasyonel ve turistik yönlerden değerlendirilerek ülke turizmine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmasını amaçlayan insanların çeşitli gereksinimlerine cevap veren bir alternatif turizm çeşididir. Muğla ili kültür ve tabiat varlıkları ile turizm sektörüne arz edilebilir kaynak zenginliği itibariyle yalnız Türkiye’nin değil dünyanın nadir bölgelerinden birisidir. Bu nedenle ilin ekonomisinin temelini turizm sektörü oluşturmaktadır. Bu çalışmada turizm sektörü içerisinde alternatif turizm şekli olarak karşımıza çıkan av turizminin; Muğla ilindeki mevcut potansiyel durumu, kırsal turizm açısından Muğla ilinde yapılan diğer turizm çeşitleri arasındaki yeri, ilin ekonomisine olan katkısı, kırsal alanda yaşayan yöre halkına sosyo ekonomik etkileri ve kırsal kalkınma üzerindeki etkisinin ortaya konularak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

ULUSOY, H. (2019). Muğla İli Av Turizminin İlin Ekonomisi ve Kırsal Kalkınması Üzerindeki Etkisinin İrdelenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 52–57. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/192

Issue

Section

Articles