Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği)

Abstract views: 723 / PDF downloads: 1222

Authors

  • Adnan AKIN

Keywords:

Turizm, Ekoturizm, Südürülebilir Turizm

Abstract

Araştırmanın temel amacı; Gaziantep’in ekoturizm alanlarını tespit edip; bu alanların ekoturizme uygunluğunu ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında amaçlı örneklem yöntemlerinden maksimum çeşitlilik türü kullanılarak kamu, özel ve karma kurum ile kuruluşlarda görev yapan 15
kişiden çeşitli veriler elde edilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden mevcut durumu tespit etmek amacıyla verilere SWOT analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda; Gaziantep’te bulunan ekoturizm alanları ortaya koyulmuş, ekoturizm türünün bu alanlarda uygulanabilirliği tespit
edilmiştir. Alanlarla ilgili alt yapı üst yapı çalışmalarının ve tanıtım pazarlama çalışmalarının yetersizliği saptanmıştır. Bununla beraber ilgili alandaki en büyük tehdidin güvenlik sorunu olduğu ve bu alanlarda uygulanan ekoturizm faaliyetlerinde bulunan kişiler ile yerel halkın
sürdürülebilirlik anlayışını bilmemesinden dolayı uzun vade de alanların tehlike altında olduğu ortaya konulmuştur

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

AKIN, A. (2019). Ekoturizm Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekoturizmin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Gaziantep Örneği). International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 25–31. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/189

Issue

Section

Articles