Erzurum Oltu İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizm Algılamaları

Abstract views: 357 / PDF downloads: 672

Authors

  • Erkan DENK
  • Burak MIL

Keywords:

Kırsal turizm, Oltu, Yerel halk

Abstract

Özellikle sanayileşmiş ülkelerde ve büyük şehirlerde yaşayan insanların modern hayatın yorgunluğunu, doğayla iç içe kırsal alanlarda atma gereksinimi kırsal turizme olan talebin artmasına neden olmuştur. Kırsal alanlara gerçekleştirilen bu seyahatler bir yandan turistlerin doğal ortamlarda dinlenmelerini sağlarken diğer taraftan da söz konusu bölgelerin turistik faaliyetler konusunda ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel açıdan gelişmesini de sağlamaktadır. Ancak bu gelişimin sağlanmasında bölgelerin sadece kırsal turizm potansiyeli taşımaları yeterli
olmamakta; kırsal bölgelere gelen turistlere ve bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlere yerel halkın bakış açısı da büyük önem taşımaktadır. Çalışmada hem Oltu bölgesinin kırsal turizm potansiyeli değerlendirilmiş hem de bölgede yaşayan yerel halkın turistik faaliyetlere ilişkin
görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Şubat-Nisan 2016 tarihleri arasında yürütülen çalışmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda Oltu bölgesinin mevcut kırsal turizm potansiyelinin kırsal turizm faaliyetleri açısından önemli bir arz kaynağı olmasına rağmen yeterince değerlendirilemediği; yerel halkın da bölgede gerçekleştirilen turistik faaliyetlerin bölgeyi çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan farklı boyutlarda etkilediğini düşündükleri saptanmıştır

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

DENK, E., & MIL, B. (2019). Erzurum Oltu İlçesinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Turizm Algılamaları. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 07–15. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/187

Issue

Section

Articles