Ödemiş-Tire-Kemalpaşa Yöresi Kırsal Turizm ve Girişimciliğini Tespite Yönelik Bir Araştırma

Abstract views: 134 / PDF downloads: 148

Authors

  • Burhan AYDEMIR
  • Didem UZUN
  • Zeynep Güvercin GÖÇMEN

Keywords:

İzmir, Kırsal Turizm, Kırsal Turizm Girişimciliği

Abstract

Alternatif turizm çeşitlerinden birisi olan kırsal turizm, şehrin yoğunluğundan, aşırı trafikten ve monotonlaşan hayatlarından sıkılarak değişiklik arayan insanlar için cazip turizm olanakları yaratması yönüyle dikkat çekmektedir. Bu araştırma ile; İzmir’in Ödemiş - Tire - Kemalpaşa
yöresindeki kırsal turizm ve kırsal turizm girişimciliğini tespit etmek, doğal, kültürel ve turizme uyarlanabilen tüm zenginlikleri, konaklama sektöründeki girişimcilerin bakış açısıyla değerlendirmek ve kırsal turizmin geleceğine ışık tutmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni, bu
yörelerde bulunan konaklama işletmeleridir. Çalışmada girişimcilerin bu konudaki düşüncelerini belirlemek üzere nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formuna uzman görüşleri doğrultusunda
son hali verilmiştir. Böylelikle, bu ilçelerdeki kırsal girişimcilik potansiyelini tespit etmek, yörenin sahip olduğu doğal, kültürel ve turizme uyarlanabilen tüm zenginlikleri, konaklama sektöründeki girişimcilerin bakış açısıyla değerlendirmek ve kırsal turizmin geleceğine ışık tutmak
amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen temel bulgu; kırsal turizm girişimciliğinin bu yörede geliştirilebilir olduğudur

Downloads

Published

2019-07-04

How to Cite

AYDEMIR, B., UZUN, D., & GÖÇMEN, Z. G. (2019). Ödemiş-Tire-Kemalpaşa Yöresi Kırsal Turizm ve Girişimciliğini Tespite Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social and Economic Sciences, 6(2), 01–06. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/186

Issue

Section

Articles