Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi

Abstract views: 6831 / PDF downloads: 8684

Authors

  • Osman ÇEVİK
  • Kemal KABASAKAL

Keywords:

Zihinsel Engelliler, Spor, Sosyalleşme, Toplumsal Uyum

Abstract

Bu araştırmanın amacı; spor etkinliklerinin, engelli bireylerin toplumsal uyumuna ve sporla sosyalleşmelerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Karaman il merkezindeki zihinsel engelli bireylerin genel ve sporla ilgili durumlarını tespit etmek amacıyla yapılan bir tarama çalışmasından oluşmaktadır. İkinci bölüm ise zihinsel engelli çocukların sosyalleşmelerinde ve toplumsal uyumlarında sporun etkisini gözlemlemek amacıyla yapılan aktivitelerden oluşan bir uygulama çalışmasıdır. Birinci bölüm için 43 adet zihinsel engelli bireye, 13 adet demografik özellik, 10 adet engel durumu ile ilgili ve 34 adet de sosyalleşme ile ilgili ifadelerden oluşan toplam 57 soru sorulmuştur. Elde edilen verilerin bir kısmı frekans ve yüzde analizi ile değerlendirilmiş, bir kısmı için de ortalamalar hesaplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır. Bu sonuçlara göre, katılımcıların bir bazılarının arkadaşları ile görüştükleri, bazı konulara makul cevaplar verdikleri, ancak çoğunluğunun spor yapmadıkları, toplumda diyalog kurma, ailelerinin kararlarına katkı yapma vs. gibi konularda yetersiz oldukları ortaya
çıkmıştır. İkinci bölüm için, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarında eğitim-öğretim gören 09-12 yaş grubunda eğitilebilir zihinsel engelli çocuklardan seçilen 13 (3 kız, 10 erkek) çocuk, 8 hafta süreyle belirlenen planlı bir
çalışma programı dâhilinde eğitime tabi tutuldular. Bu eğitim sonunda elde edilen veriler, eşleştirilmiş gruplarda “işaret testi” yardımı ile analiz edilmiş ve sonuçta bazı ilerlemelerin görüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca bu gruptaki çocuklardaki ilerlemeler
görsel olarak da gözlemlenmiştir.

Downloads

Published

2019-06-24

How to Cite

ÇEVİK, O., & KABASAKAL, K. (2019). Spor Etkinliklerinin, Engelli Bireylerin Toplumsal Uyumuna ve Sporla Sosyalleşmelerine Etkisinin İncelenmesi. International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 74–83. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/105

Issue

Section

Articles