1.
Karaca K Çağrı, Ertürk N, Köroğlu Özlem, Yılmaz G Özdemir. Bir Kırsal Turizm Çeşidi Olarak Astro-Turizm ve Balıkesir İlinin Astro-Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi. ijses [Internet]. 2019 Jul. 4 [cited 2022 Aug. 13];8(2):01-9. Available from: https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/224