ÇEKEN, H., T. DALGIN, and N. ÇAKIR. “Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler Ve Kırsal Turizmin Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences, vol. 2, no. 2, June 2019, pp. 11-16, https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/81.