ÇEKEN, H., DALGIN, T. and ÇAKIR, N. (2019) “Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri”, International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), pp. 11–16. Available at: https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/81 (Accessed: 6 December 2023).