ÇEKEN, Hüseyin, Taner DALGIN, and Neşe ÇAKIR. 2019. “Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler Ve Kırsal Turizmin Etkileri”. International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2):11-16. https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/81.