ÇEKEN, H., DALGIN, T., & ÇAKIR, N. (2019). Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 11–16. Retrieved from https://ijses.org/index.php/ijses/article/view/81