(1)
DOĞAN, M. “Kerem Ile Aslı” Hikâyesinde Yer Alan Halk Edebiyatı Motifleri. ijses 2019, 2, 15-17.