[1]
DOĞAN, M. 2019. “Kerem ile Aslı” Hikâyesinde Yer Alan Halk Edebiyatı Motifleri. International Journal of Social and Economic Sciences. 2, 1 (Jun. 2019), 15–17.