[1]
UZUNKAYA, U. 2019. Orhan Veli’nin Kitabe-i Seng-i Mezar’larında Metinlerarası İlişkiler. International Journal of Social and Economic Sciences. 1, 2 (Jun. 2019), 31–34.