TÜRKİYE’DE HÜKÜMET PROGRAMLARINDA SENDİKA-SİYASET İLİŞKİSİ

  • Mehmet Gök
Keywords: Sendika, çalışma hayatı, hükümet programı, siyaset ve sosyal politika

Abstract

Although there has never been a Western-style labour union struggle in Turkey, it is seen that developments in this field are evolving very quickly and are accepted in the social base. It is seen that this issue is reflected in the legal regulations made according to the socio-economic and political developments and, above all, in the government programs. In this context, it can be said that during the early periods of the Republic of Turkey, labour union issues and regulations related to the problems of this field were not much included in government programs. But along with democratic developments, labour union developments and developments related to social policy and working life have also been reflected in this field. In this study, the working life and labour union regulations are briefly evaluated based on the government programs of the governments of the new Republic of Turkey.

ÖZET

Türkiye’de batı tarzı bir sendikal mücadele yaşanmamakla birlikte bu alandaki gelişmelerin çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve toplumsal tabanda kabul gördüğünü görüyoruz. Yaşanan sosyo-ekonomik ve siyasal gelişmelere göre yapılan yasal düzenlemelere ve her şeyden önemlisi hükümet programlarına da bu konunun yansıdığını görüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemlerinde çok fazla sendikal konuların ve bu alanın sorunlarıyla ilgili düzenlemelerin hükümet programlarında olmadığını söyleyebiliriz. Ancak demokratik gelişmelerle birlikte sendikal, sosyal politika ve çalışma hayatıyla ilgili gelişmelerin bu alanda da yansımalarını görmekteyiz. Bu çalışmada yeni Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hükümet programları esas alınarak çalışma hayatı ve sendikal konulara ilişkin düzenlemeler kısa da olsa değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Published
2021-06-22
Section
Articles