Otel İşletmeleri Çalışanlarının Psikolojik Güçlendirme ve Mentorluk İhtiyaçları

  • Zeynep GENÇ
Keywords: Psikolojik güçlendirme, mentorluk, otel işletmele

Abstract

Güçlendirmenin psikolojik boyutu ve mentorluk kavramı, çalışanlarla ilgili örgüte bağlılık, iş tatmini, performans artışı gibi olumlu çıktılar alınmasını sağlamaları nedeniyle günümüzde şirketler tarafından uygulanan kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı kavramlar, emek yoğun bir sektör olan otel işletmeleri için de ayrıca bir önem arz etmektedir. Kariyer sürecinin başında olan her birey hem kendi becerilerini geliştirme hem de işletmeye uyum sağlama konusunda desteğe muhtaçtır. Bu süreçte çalışanın örgüt içerisinde kuracağı her ilişki gelecek başarılar için çok önemli bir yere sahiptir. Çalışmada, otel işletmeleri ve çalışanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ilerlemesinde ve arzu edilen olumlu çıktıların sağlanmasında yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğüne vurgu yapılmaktadır. Özellikle çalışanların anlamlılık, yetkinlik, seçim ve etki boyutları dikkate alınmalıdır. Ayrıca mentorluk ve koçluk gibi uygulamalardan faydalanılmalıdır. Bu anlamda yapılan çalışma, otel işletmelerinde çalışanların psikolojik güçlendirme uygulamalarına duydukları ihtiyacı açıklamaya yönelik kavramsal bir nitelik taşımaktadır

Published
2019-07-04
Section
Articles