Geleneksel Kartepe Mutfak Kültürü ve BuTür Mutfak Kültürü Araştırmalarının Kırsal ve Gastronomi Turizmine Katkısı

  • Ömür Alyakut
  • Saime Küçükkömürler
Keywords: Beslenme alışkanlığı, Geleneksel gıdalar, Türk mutfak kültürü

Abstract

Türk mutfak kültürü, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya geçen süreçte Anadolu’da daha önceden yaşayan kültürlerden etkilenerek şekillenmiştir. Türk mutfak kültürü üzerinde yapılan araştırmalar, Türk mutfak kültürünün kendine özgü özellikleri ile insan sağlığına çok yönlü katkıları olan bir mutfak olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı 2011-2012 yılları arasında Kocaeli/Kartepe belediyesi, Kocaeli üniversitesi ve Gazi üniversitesi ile gerçekleştirilen Kartepe beslenme kültürü araştırmasını tanıtmaktır. Bu araştırmada Kartepe köylerindeki mutfak kültürü araştırılmıştır. Yapılan araştırmada geneksel Türk mutfak kültürünün halen çok yönlü olarak yaşadığı ve günümüz mutfak kültüründe yer almayan birçok yiyeceğin var olduğu
saptanmıştır. Kartepe örneği geleneksel Türk mutfağının hala keşfedilmemiş çok farklı yönlerinin olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yerel yönetimlergibi, benzer kuruluşların desteği ile Türk mutfak kültürü farklı boyutları ile yenidencanlandırılabilir. Bu tür araştırmalardan elde edilen veriler kırsal kalkınmada kullanılabilir. Kartepe beslenme kültürü araştırması, Kırsal ve gastronomi
turizmi açısından iyi bir örnektir.

Published
2019-07-04
Section
Articles