Türkiye’de Kırsal Turizm Alanlarında Animasyon Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

  • Fettah TURAN
  • Mithat Zeki DINÇER
  • Füsun İstanbullu DINÇER
Keywords: animasyon hizmetleri, kırsal turizm, swot

Abstract

Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Kırsal turizm, kırsal alanlarda yaşayan yöre halkına ek gelir ve istihdam sağladığı ve belli ölçülerde göç olgusunu engellediği gibi; tüm yıl boyunca yapılan, mevsimsellik özelliği olmayan bir turizm
türüdür. Bu nedenle, tüm dünyada ve Türkiye’de de bu alternatif turizm türü teşviklerle geliştirilmeye ve küçük ve orta boy isletmeler desteklenmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin bu önemli potansiyeline ve kırsal alanlarda farklı etkinlikler düzenleme çabalarına rağmen, müşteri
beklentilerini karşılama ve eğlence/animasyon hizmetlerini yönetme/pazarlama açısından yetersizlikler görülmektedir. Tatilci paket turlarda animasyon hizmetleri belli bir düzeye ulaşmıştır. Ancak kırsal turizmde potansiyel turistleri efektif turist haline getirmek ve küçük ve orta boy işletmelere bağlılık sağlamak hem destinasyon hem de işletme bazında diğer etkinliklerle birlikte iyi bir animasyon hizmetinin yönetimine ve pazarlanmasına bağlıdır. Farklı bir animasyon hizmeti ile müşteri deneyim yaşayacak ve o alan kendisi için bir değer taşıdığı sürece yeniden gelecek veya çevresine tavsiye edecektir. Bu çalışmada, Türkiye’ de kırsal turizmde animasyon hizmetlerinin yönetimi ve pazarlama açısından güçlü-zayıf yönleri ile tehdit ve fırsatları belirlenerek, sorunlar saptanacak ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır.

Published
2019-07-04
Section
Articles